Nieuws


Eerste Kamer hamert nieuwe meldplicht af

Vitale aanbieders moeten ICT-inbreuken melden

Nederland is definitief een meldplicht rijker. De Eerste Kamer ging gisteren akkoord met de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (Wgmc). Het betrof hier een ‘hamerstuk’ dat ‘zonder beraadslaging en zonder stemming’ werd aangenomen.

De wet geldt alleen voor de Rijksoverheid en aanbieders binnen de ‘vitale sectoren’ zoals telecom, energie en transport. Bij bijvoorbeeld energienetwerkbeheerders, banken en drinkwaterbedrijven kunnen incidenten namelijk grote gevolgen hebben voor de samenleving en de economie.

De melding van een ernstige ICT-inbreuk moet worden gedaan aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) neemt de melding in behandeling.

“Door deze vitale organisaties wettelijk te verplichten tot het melden van ICT-inbreuken, kan het NCSC de risico’s voor de samenleving inschatten èn hulp verlenen aan de getroffen organisatie”, meldt de overheidsinstantie op haar website. “Bovendien is het NCSC zo in staat anderen te waarschuwen en te adviseren over oplossingen." De organisaties die te maken krijgen met de nieuwe wet hoeven echter niet alle ICT-inbreuken te melden.

De precieze ingangsdatum van de nieuwe wet is nog niet bekend.

Lees meer over