Nieuws


Onderzoek Intel Security:

‘Public cloud veiliger dan private cloud’

Het vertrouwen in publieke clouddiensten is groot, zo blijkt uit een nieuw onderzoek van Intel Security. De meeste organisaties vinden publieke clouddiensten net zo veilig of zelfs nog veiliger dan de private cloud. Vooral persoonlijke informatie over klanten wordt in publieke clouds bewaard: 62 procent van de respondenten zegt dit te doen.

Voor het rapport ‘Building Trust in a Cloudy Sky’ ondervroeg Intel Security wereldwijd ruim tweeduizend IT-professionals. Vergeleken met de onderzoeksresultaten van een jaar geleden is het vertrouwen in publieke clouddiensten het afgelopen jaar opnieuw gegroeid, zo concludeerden de onderzoekers.

Dit groeiende vertrouwen, gekoppeld aan meer bewustzijn bij het senior management over de risico’s, leidt ertoe dat meer organisaties gevoelige data opslaan in de public cloud. 74 procent slaat gevoelige data op in de public cloud. 62 procent gebruikt de public cloud voor de opslag van persoonsgegevens van klanten.

“Bij veel organisaties is een ‘cloud-firststrategie’ inmiddels een onderdeel van de architectuur”, zegt Raj Samani, EMEA Chief Technology Officer bij Intel Security. “Een snelle overstap naar cloudcomputing staat hoog op de agenda. Dit jaar lieten de respondenten weten te verwachten dat binnen vijftien maanden 80 procent van hun IT-budget naar de cloud zal gaan.”

Shadow IT
Toch signaleerden de onderzoekers van Intel Security ook nog wel enige terughoudendheid ten aanzien van de cloud. Bijna de helft van de ondervraagde organisaties zegt dat een gebrek aan cybersecurityprofessionals de adoptie of het gebruik van clouddiensten heeft afgeremd.

Dit tekort aan securityvaardigheden kan ook zorgen voor een toename in het gebruik van ‘Shadow IT’. Dankzij gemakkelijke inkoopprocedures wordt bijna 40 procent van de clouddiensten nu afgenomen zonder dat de IT-afdeling hierbij wordt betrokken, zo blijkt uit het onderzoek.

Het inzicht in het gebruik van deze Shadow IT-diensten is er het afgelopen jaar helaas niet beter op geworden. Gebrek aan inzicht zorgt ervoor dat 65 procent van de IT-professionals van mening is dat Shadow IT een negatieve impact heeft op hun vermogen om de cloud te beveiligen. Dit is niet verrassend, gezien de hoeveelheid gevoelige data die nu in publieke cloud staan. Ook zegt ruim de helft (52 procent) dat ze malware hebben gedetecteerd die afkomstig was van een cloud SaaS-toepassing.


Lees meer over