Nieuws


Cybersecuritybeeld Nederland 2015

‘Phishing en cryptoware blijven een bedreiging'

Cybercrime en digitale spionage blijven de grootste bedreigingen voor de digitale veiligheid in Nederland. Dit blijkt uit het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) dat staatssecretaris Klaas Dijkhoff half oktober naar de Tweede Kamer stuurde.

Het CSBN laat zien dat de in voorgaande Cybersecuritybeelden gesignaleerde trends doorzetten in 2015. Een aanpak waarbij publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om de cybersecurity te verbeteren, is dan ook noodzakelijk. Dijkhoff: “Alleen als we samenwerken, kunnen we ons digitale leven beschermen tegen criminaliteit en spionage.”

De snelle ontwikkeling van cyberdreigingen in combinatie met een geopolitieke omgeving die in toenemende mate instabiel is, vraagt om voortdurende aandacht. Daarom zal in 2016 een doorontwikkeling van de cybersecurityvisie plaatsvinden. Hierbij worden alle relevante publieke en private partijen betrokken. Uitgangspunt is dat cybersecurity een balans is tussen vrijheid, veiligheid en economische groei.


Lees meer over