Nieuws


Voorstel ingediend bij Tweede Kamer

Nieuwe wet verplicht vitale sectoren tot melden ICT-inbreuken

Organisaties binnen vitale sectoren worden verplicht om ernstige digitale veiligheidsincidenten te melden bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) dat vandaag bij de Tweede Kamer is ingediend.

De meldplicht gaat in elk geval gelden voor (nog nader aan te wijzen) organisaties binnen de volgende sectoren: elektriciteit, gas, kernenergie, drinkwater, telecom, transport (mainports Rotterdam en Schiphol), financiën en overheid (waaronder primaire waterkeringen). Deze sectoren zijn onderdeel van de vitale infrastructuur van Nederland. Uitval kan direct of indirect leiden tot maatschappelijke ontwrichting.

Door deze vitale organisaties wettelijk te verplichten melding te maken van ICT-inbreuken, kan het NCSC de risico’s voor de samenleving inschatten én hulp verlenen aan de getroffen organisatie. Bovendien is het NCSC zo in staat andere vitale organisaties te waarschuwen en te adviseren.

Europese wet
Vorige maand bereikten het Europees Parlement en de EU-lidstaten al overeenstemming over een nieuwe wet die een einde moet maken aan de gefragmenteerde aanpak van cyberaanvallen in Europa. Als de wet eenmaal van kracht is, moeten aanbieders van ‘kritieke diensten’ kunnen aantonen dat ze weerbaar zijn tegen cyberaanvallen en serieuze digitale inbraken melden bij de publieke autoriteiten.


Lees meer over