Nieuws


Wgmc vanaf 1 oktober effectief

Nieuwe cyberwet treedt in werking

Op 1 oktober 2017 treedt de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (Wgmc) gedeeltelijk in werking. De opgenomen meldplicht en de 'daarmee samenhangende bepalingen' worden echter pas later effectief. Dit meldt het Nationaal Cyber Security Centrum in een nieuwsbericht op zijn website.

De Wgmc vormt volgens het NCSC een belangrijke basis voor de publiek-private samenwerking, met name in het geval van incidenten bij de Rijksoverheid en vitale aanbieders die grote consequenties kunnen hebben voor economie en samenleving. "Het is belangrijk dat het NCSC goed zicht heeft op grote digitale veiligheidsincidenten", aldus het NCSC. De wet omschrijft de taken van het NCSC tijdens zo'n incident en regelt de vertrouwelijkheid van de gegevens van bijvoorbeeld een vitale aanbieder die het NCSC onder ogen krijgt.

De wet verplicht vitale sectoren ook om ernstige digitale veiligheidsincidenten te melden. Voor deze meldplicht moet echter nog worden vastgelegd voor welke vitale aanbieders en producten en diensten zij gaat gelden. De meldplicht zal naar verwachting op 1 januari 2018 in werking treden.

 

Lees meer over