Nieuws


Een boete onder de AVG?

‘Laat leverancier software meebetalen’

Loopt de bescherming van persoonsgegevens gevaar door onveilige software? Dan moet de leverancier meebetalen als de Autoriteit Persoonsgegevens een boete oplegt.

Dat vinden in ieder geval SAP-gebruikers die zijn ondervraagd door de Vereniging Nederlandstalige SAP Gebruikers (VNSG). Van de ruim 100 ondervraagde SAP-gebruikers vindt 86 procent dat softwareleveranciers na invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming moeten meebetalen aan een boete als zij hier direct of indirect debet aan zijn.

De verantwoordelijkheid van softwareleveranciers voert verder dan meebetalen aan een eventuele boete. Driekwart is van mening dat compliance met de AVG een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de softwareleverancier en de organisatie. 5 procent vindt dat softwareleveranciers de volledige verantwoordelijkheid dragen, tegenover 20 procent die vindt dat deze verantwoordelijkheid uitsluitend bij de organisatie zelf ligt.

Volgens het bedrijfsleven vervullen softwareleveranciers een belangrijke rol binnen het gehele security-aspect. 53 procent verwacht niet alleen dat de betreffende oplossing goed beveiligd is, maar ook dat de leverancier proactief meedenkt over de securitystrategie van de organisatie. 89 procent ziet het verbeteren van de digitale weerbaarheid ook als een politieke verantwoordelijkheid.


Lees meer over