Nieuws


Bewindslieden spreken zich uit tegen backdoors

Kabinet laat encryptie ongemoeid

Voorlopig komt er geen wetgeving die beperkingen oplegt aan encryptie, of maatregelen die encryptie verzwakken. Dit standpunt delen de ministers Ard van der Steur van Justitie en minister Henk Kamp van Economische Zaken vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Enkele maanden geleden sprak Van der Steur nog van het ‘encryptieprobleem’ dat het werk van politie en andere diensten zou bemoeilijken. In de brief van vandaag herhalen de ministers dit standpunt, door te stellen dat encryptie de activiteiten van criminelen en terroristen aan het zicht onttrekt. “De recente aanslagen in Parijs, waarbij mogelijk gebruik is gemaakt van versleuteling van de communicatie door de terroristen, leiden tot de gerechtvaardigde vraag wat er nodig is om opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten goed zicht te bieden en laten houden op aanslagplanning.”

De twee ministers laten in het standpunt nu echter doorschemeren dat een vertrouwelijke communicatie zwaarder weegt dan de opsporingsmogelijkheden die door encryptie worden beperkt. “Door de overheid, bedrijven en burgers wordt encryptie steeds meer toegepast om de vertrouwelijkheid en integriteit van hun communicatie en opgeslagen data te beschermen. Dat is belangrijk voor het vertrouwen van mensen in digitale producten en diensten en voor de Nederlandse economie in het licht van de zich snel ontwikkelende digitale maatschappij. (…) “Rechtmatige toegang tot gegevens en communicatie door opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten vormt een inbreuk vormt op de vertrouwelijke communicatie van burgers.”

De bewindslieden voegen daar nog aan toe dat er op dit moment geen zicht is op ‘mogelijkheden om in algemene zin, bijvoorbeeld via standaarden, encryptieproducten te verzwakken zonder daarmee de veiligheid van digitale systemen die van encryptie gebruik maken te compromitteren’. “Door bijvoorbeeld een technische ingang in een encryptieproduct te introduceren die het voor opsporingsinstanties mogelijk zou maken versleutelde bestanden in te zien, kunnen digitale systemen kwetsbaar worden voor bijvoorbeeld criminelen, terroristen en buitenlandse inlichtingendiensten. Dit zou onwenselijke gevolgen hebben voor de beveiliging van gecommuniceerde en opgeslagen informatie, en de integriteit van ICT-systemen, die in toenemende mate van belang zijn voor het functioneren van de samenleving.”


Lees meer over