Nieuws


Cybersecuritybeeld Nederland 2017

‘Investeringen in weerbaarheid broodnodig’

Een ‘zorgelijk beeld’. Zo noemt demissionair staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie het Cybersecuritybeeld Nederland 2017 dat hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De digitale weerbaarheid van overheid, bedrijfsleven en burgers blijft namelijk achter bij de groei van de dreigingen.

Het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) is een jaarlijkse publicatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Kernbevindingen dit jaar zijn onder andere dat beroepscriminelen en statelijke actoren nog altijd de grootste dreiging vormen en de meeste schade aanrichten, en dat de weerbaarheid van individuen en organisaties achterblijft bij de groei van de dreiging.

Net als vorig jaar blijft cybercriminaliteit een belangrijk punt van aandacht. Cyberaanvallen zijn aantrekkelijk vanwege de grote impact van vrij beperkte middelen en raken de gehele samenleving. Ook houdt de dreiging van statelijke actoren aan, meer dan honderd landen spioneren wereldwijd met digitale middelen en gebruiken digitale aanvallen om democratische processen te beïnvloeden.

Internet of Things
Voor het eerst staat het CSBN stil bij de risico’s van het Internet of Things. Veel IoT-apparaten bevatten kwetsbaarheden waarvoor geen beveiligingsupdates uitkomen. Op die manier kunnen deze apparaten worden misbruikt voor bijvoorbeeld DDoS-aanvallen. Aanvallen met IoT-botnets zoals Mirai en Persirai onderschrijven volgens de opstellers van het rapport de noodzaak tot het versterken van de digitale weerbaarheid.

Ook de sterke afhankelijkheid van een beperkt aantal buitenlandse aanbieders van infrastructuurdiensten brengt risico’s met zich mee. Hoewel grote leveranciers zich beter tegen aanvallen kunnen wapenen, zorgt de afhankelijkheid ervan voor grote impact als zij wel geraakt worden.

Structureel meer geld
Volgens Dijkhoff laten de bevindingen uit het CSBN 2017 zien dat er de komende jaren geïnvesteerd moet blijven worden om de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten. “De afgelopen jaren is er structureel meer geld vrijgemaakt in de begroting van Veiligheid en Justitie om de Nederlandse cybersecurity te versterken. Daarbij zijn bijvoorbeeld de publiek-private samenwerking versterkt en de aanpak van cybercrime en detectie van digitale dreigingen geïntensiveerd. Gezien het zorgelijke beeld van 2017 blijven deze acties en investeringen broodnodig.”


Lees meer over