Achtergrondartikel


3 vragen aan... Maarten Louman

‘Hoe worden we weer baas over eigen data?’

“De menselijke maat moet terugkeren in de digitale wereld”, stelt Maarten Louman, verantwoordelijk voor de marketing en communicatie van Digital Me en mede-oprichter van Qiy Foundation, een organisatie die zich inzet om mensen weer grip te laten krijgen op hun online gegevens.

Waar lig je wakker van?
“Het gemak waarmee iedereen accepteert dat veel diensten op het internet betaald worden met persoonlijke gegevens: ‘waar de dienst gratis is, ben jij het product’ is in dit verband een gevleugelde uitdrukking. Alle partijen waarmee de consument online contact heeft, vullen hun databases met account- en gedragsgegevens van hun klanten. Dit leidt keer op keer tot grote en kleine beveiligingsproblemen, privacyschendingen en identiteitsdiefstal. Met de enorme groei van de hoeveelheid data in de wereld (ieder jaar komt er 50 procent bij), is de vraag gerechtvaardigd hoe dit verder moet. Hoe geven we de consument de controle terug op internet? Hoe wordt hij de baas over z’n eigen gegevens?”

Wat doe je om weer goed te slapen?
“De Qiy Foundation werkt al een aantal jaar aan een afsprakenstelsel dat mensen de regie geeft over hun eigen gegevens. Een eerste versie van het afsprakenstelsel is inmiddels beschikbaar. Kern daarvan is dat partijen zich kunnen abonneren op gevalideerde gegevens van een individu. Dit verlaagt de noodzaak om alle persoonlijke gegevens van een individu keer op keer op te slaan. Een organisatie registreert bovendien indien nodig alleen de betekenis van de data. Als er bijvoorbeeld gevraagd moet worden of een consument achttien jaar of ouder is, dan hoeft de volledige geboortedatum niet in een database opgeslagen te worden. Een eenmalig gegeven dat de persoon inderdaad 18+ is volstaat. Op deze manier nemen security- en privacyrisico’s af, is het eenvoudiger werken en gaan de beveiligingskosten voor een organisatie omlaag. Met de nieuwe Nederlandse en Europese wetgeving stijgen de kosten in het geval van datalekkage namelijk enorm. Naast de negatieve pers kost het ook geld. Veel geld: 240 dollar per persoon volgens Lawrence Lessig, professor aan de Harvard Law School.”

Hoe ziet de securitywereld er over tien jaar uit?
“Simpel gezegd komt het erop neer dat iedereen over tien jaar een positie heeft gekregen in de digitale infrastructuur: een eigen persoonlijke node onder zijn of haar eigen beheer. Via die node lopen veilige en vertrouwde verbindingen tussen mensen onderling en tussen mensen en organisaties. Zo heeft een individu niet alleen toegang tot zijn of haar data waarover aangesloten partijen beschikken (zoals verzekeraars, banken, overheid en scholen), hij of zij bepaalt ook zelf met wie deze informatie gedeeld mag worden.

Stel dat organisatie B om gegevens vraagt die al bij organisatie A aanwezig zijn. De klant kan dan aan B toestemming geven om (een deel van) de bij A aanwezige gegevens (eenmalig) te gebruiken. Daarmee wordt vermeden dat opnieuw alle gegevens moeten worden opgegeven, waardoor ze veel minder worden verspreid. Het is op die manier ook mogelijk om online te shoppen zonder telkens weer een compleet account aan te hoeven maken. Alleen het toegankelijk maken van de minimaal vereiste gegevens volstaat, bijvoorbeeld alleen een afleveradres.

Alle bedrijven en organisaties die zijn aangesloten op deze infrastructuur zijn gebonden aan het Qiy Afsprakenstelsel waarin zij zich verplichten te allen tijde de privacy van het individu te respecteren. Hierop vindt onafhankelijke controle plaats.”


Lees meer over