Nieuws


Europese Commissie stimuleert samenwerking

EU investeert 450 miljoen euro in cybersecurity

De Commissie geeft vandaag het startschot voor een publiek-private samenwerking op het gebied van cyberbeveiliging. Het nieuwe initiatief moet naar verwachting tegen 2020 1,8 miljard euro aan investeringen hebben losgemaakt.

Het actieplan dat vandaag wordt gepresenteerd, omvat de lancering van het eerste Europese publiek-private partnerschap op het gebied van cyberbeveiliging. Bij dit partnerschap worden ook vertegenwoordigers van nationale, regionale en lokale overheden, onderzoekscentra en de academische wereld betrokken.

Het doel van het partnerschap is de samenwerking in de beginfase van het onderzoeks- en innovatieproces aan te zwengelen en cyberbeveiligingsoplossingen te ontwikkelen voor diverse sectoren, zoals de energiesector, de gezondheidszorg, de vervoerssector en de financiële sector. Günther H. Oettinger, commissaris voor Digitale Economie en Samenleving, zet vandaag in Straatsburg zijn handtekening onder het partnerschap met de European Cyber Security Organisation (ECSO).

In het kader van het onderzoeks- en innovatie programma Horizon 2020 zal de EU 450 miljoen euro in dit partnerschap investeren. De verwachting is dat de spelers op de markt voor cyberbeveiliging die door de ECSO worden vertegenwoordigd nog eens drie keer dat bedrag investeren.

Versnippering tegengaan
De Commissie stelt ook verschillende maatregelen voor waarmee de versnippering van de EU-markt voor cyberbeveiliging wordt aangepakt. Momenteel moeten ICT-bedrijven soms meerdere certificeringsprocedures doorlopen om hun producten en diensten in verschillende lidstaten te verkopen. De Commissie zal daarom de mogelijkheid van een Europees certificeringskader voor ICT-beveiligingsproducten overwegen.

Talrijke innovatieve Europese middelgrote en kleine bedrijven wagen zich op nichemarkten (bijvoorbeeld voor cryptografie) en zijn met nieuwe zakelijke modellen op gevestigde markten (bijvoorbeeld voor antivirussoftware) aanwezig, maar zijn dikwijls niet in staat hun activiteiten uit te breiden. De Commissie wil ervoor zorgen dat bedrijven die actief zijn op het gebied van cyberbeveiliging gemakkelijker toegang krijgen tot financiering en onderzoekt daartoe de verschillende mogelijkheden die het EU-investeringsplan biedt.

Netwerk van crisisteams
In het kader van de richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging, die naar verwachting morgen door het Europees Parlement wordt vastgesteld, wordt in de hele EU een netwerk van computercrisisteams (Computer Security Incident Response Teams) opgezet dat snel op cyberdreigingen en -incidenten kan reageren. Bovendien wordt er een ‘samenwerkingsgroep’ voor de lidstaten opgericht om de strategische samenwerking en de uitwisseling van informatie te ondersteunen en te vergemakkelijken en om voor meer vertrouwen te zorgen.

De Commissie roept de lidstaten vandaag op deze nieuwe mechanismen optimaal te benutten en de coördinatie zo veel mogelijk te versterken. De Commissie zal voorstellen doen om de grensoverschrijdende samenwerking bij ernstige cyberincidenten te verbeteren.


Lees meer over