Achtergrondartikel


Arthur de Kanter, ICT-manager NOC*NSF:

‘Er staat voor ons veel op het spel’

NOC*NSF maakte de afgelopen jaren de transitie door van een IT volledig on-premise naar een IT vrijwel volledig in de cloud. Volgens ICT-manager Arthur de Kanter leverde deze stap aanzienlijke voordelen voor de eindgebruikers op, maar ook uitdagingen als het gaat om security. “Als de gegevens van een bekende sporter op straat komen te liggen, dan hebben we echt iets uit te leggen.”

“Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport.” Het is een veelzeggende zin op de website van NOC*NSF. De sportkoepel, waar ongeveer 75 bonden bij zijn aangesloten, geeft invulling aan deze droom met een ‘top 10-ambitie’ en een ‘plus 10-ambitie’. Door te zorgen voor een optimaal topsportklimaat moet Nederland bij iedere Olympische Spelen in de medaillespiegel bij de tien beste landen eindigen. Met een veilig en sportief sportklimaat hoopt NOC*NSF tien procent meer mensen aan het sporten te krijgen om uiteindelijk uit te komen op een sportparticipatie van 75 procent.

“De mensen die bij NOC*NSF werken – zo’n 150 fte – zijn bijna allemaal met sport bezig”, vertelt Arthur de Kanter, ICT-manager bij NOC*NSF. “ICT is daarbij slechts een hulpmiddel, een tool die gewoon moet werken. Mijn drijfveer is om ICT zo makkelijk mogelijk te maken, zodat ik tevreden eindgebruikers heb.”

Alles in de cloud
Bij het ‘makkelijker maken van IT’ is een sleutelrol weggelegd voor de cloud. “Toen ik in 2012 in dienst kwam bij NOC*NSF, was alles nog on-premise. Daardoor was het bijvoorbeeld niet mogelijk om van huis uit in te loggen op het bedrijfsnetwerk”, vertelt De Kanter. “Het gevolg was ook dat bestanden op usb-sticks of laptops mee naar huis werden genomen en uit je beheerdomein verdwijnen. Dat wil je altijd zien te voorkomen.”

“De afgelopen jaren zijn we gegaan van een situatie waarin systeembeheerders lokaal de computers in de lucht hielden, naar een functioneel beheer van applicaties die in de cloud draaien. Dit betekent dat we gedraaid zijn van een technische beheerclub naar een regieorganisatie. Zelf ben ik met name verantwoordelijk voor het leveranciers- en contractmanagement”, vervolgt De Kanter. De medewerkers van NOC*NSF maken nu onder andere gebruik van de online werkplekken van KPN en van cloudtoepassingen zoals TOPdesk online, de vergadertool iBabs, de microblogging-webdienst Yammer en van OneDrive de online versie van SharePoint. Verdere integratie met Office 365 staat hoog op het verlanglijstje.

Nieuwe risico’s
“Met een enkele uitzondering draait nu alles in de cloud”, concludeert De Kanter. Volgens de ICT-manager is daarmee een einde gekomen aan praktijken zoals het downloaden van bestanden om ze vervolgens op een usb-stick mee naar huis te kunnen nemen. “We kunnen nu zeggen: ‘Je werkplek is in de cloud. Log in en je hebt al je gegevens.’”

Toch merkte De Kanter dat er ook wel weer nieuwe risico’s voor in de plaats kwamen. “We zagen bijvoorbeeld dat medewerkers gratis online tooling als Dropbox en WeTransfer gingen gebruiken om documenten te delen, maar dan verdwijnt je informatie pas echt uit het zicht. Dan is het belangrijk dat je een alternatief biedt waarmee je informatie makkelijk binnen een gecontroleerde omgeving kunt delen, en dat je de gebruikers ‘verlokt en verleidt’ om met de nieuwe tooling te werken door te laten zien wat er allemaal mee mogelijk is.”

Veel op het spel
Er is NOC*NSF veel aan gelegen om de beveiliging van informatie optimaal in te richten, zo wordt duidelijk tijdens het gesprek met De Kanter in het Nationaal Sportcentrum Papendal te Arnhem. “Er staat veel op het spel. Als wij met een security-issue hebben te maken, dan staat het morgen in de pers. En als door dat incident gegevens van bijvoorbeeld bekende sporters op straat komen te liggen, dan hebben we helemaal veel uit te leggen. Ik ben tot nu toe in de gelukkige gelegenheid dat nog nooit te hebben meegemaakt.”

Binnen NOC*NSF is er dan ook veel aandacht voor de veilige omgang met gevoelige gegevens. “We zijn altijd bezig om daarvoor de processen te optimaliseren”, aldus De Kanter. Zo worden bij de uitlevering van laptops, tablets en smartphones bijvoorbeeld het gebruik van pincodes en wachtwoorden, bestandsversleuteling en two-factorauthenticatie standaard ingeregeld. “Om dat soort zaken af te dwingen, nemen we binnenkort ook nieuwe beheertooling in gebruik.”

Naast het standaard toepassen en zelfs afdwingen van technische beveiligingsmaatregelen is het creëren van beveiligingsbewustzijn eveneens een belangrijk aandachtspunt binnen NOC*NSF. De Kanter: “De cloud maakt het gebruik van IT makkelijker, maar als er niet bewust gebruik van wordt gemaakt, kunnen data ook makkelijk op straat komen te liggen. Als gebruiker moet je weten waar je mee bezig bent. Wie geef je bijvoorbeeld allemaal toegang tot bestanden? Daar moet je je bewust van zijn, en ook de risico’s van inzien.”

Goed gesprek
“Als ICT bieden wij de tools aan om samen te werken, ook met partners, maar waarbij de data wel binnen een gecontroleerde omgeving blijven”, concludeert De Kanter. “Maar de gebruikers hebben ook een verantwoordelijkheid in het vertrouwelijk houden van gegevens. Een houding zoals ‘ik ben mijn iPad kwijt, geeft me maar een nieuwe’ past daar niet bij. Dan vindt er toch eerst wel een goed gesprek plaats om er zeker van te zijn dat er geen data op straat liggen.”


Over NOC*NSF
Het NOC*NSF ontstond in 1993 uit een fusie van het Nederlands Olympisch Comité (NOC) en de Nederlandse Sport Federatie (NSF). Bij het NOC*NSF zijn ongeveer 75 landelijke sportorganisaties aangesloten die samen bijna 5 miljoen actieve sporters vertegenwoordigen.

Het is de ambitie van NOC*NSF om samen met de sportbonden de sportparticipatie in Nederland te vergroten naar 75 procent en Nederland in de top 10 van topsportlanden in de wereld te brengen. NOC*NSF realiseert haar doelstellingen door gerichte ondersteuning, onderlinge samenwerking en belangenbehartiging van de aangesloten sportbonden.

Daarnaast zorgt NOC*NSF voor de uitzending van topteams naar Olympische en Paralympische (Jeugd)Spelen en voor een ambitieus topsportprogramma. NOC*NSF draagt als expertisecentrum bij aan de kwaliteit van de sport en vertegenwoordigt de Nederlandse sport nationaal en internationaal in diverse samenwerkingsrelaties.


Lees meer over