Whitepaper


Whitepaper: Making DDoS Mitigation Part of Your Incident Response Plan

DDoS-aanvallen: voorbereiding is het hele werk

Evenals een griepepidemie is een Distributed Denial of Service-aanval (DDoS) eenvoudig te constateren. Alle applicaties werken namelijk niet meer. Toch is het stellen van een diagnose moeilijker dan het lijkt, zeker in de paniekaanval die volgt bij de IT-afdeling en medewerkers. Maar uiteindelijk wordt er altijd een behandelmethode ontwikkeld.

De DDoS-aanvallers richten zich op de kwetsbaarheden in het netwerk. En de IT-afdeling staat voor een raadsel. Waarom laten routers dataverkeer door, terwijl load balancers het begeven? Waarom reageert de webserver nog wel, maar de database niet? En ondertussen gaan er verschillende paniektelefoontjes vanuit de organisatie naar de internetserviceprovider (ISP) en eist het management een oplossing.

Weten wat je moet doen in dit soort gevallen, kan het verschil betekenen tussen een kalme en weloverwogen reactie en een organisatie die als een kip zonder kop rondrent. Het verschil tussen bedrijfscontinuïteit en een kostenpost van duizenden euro’s en het verlies van het vertrouwen van klanten, partners en investeerders.

‘Wees voorbereid’ is het klassieke motto van dit whitepaper van. Middels praktijkvoorbeelden en een stappenplan adviseert Akamai IT-afdelingen over de beste strategie bij een DDoS-aanval. Praat erover in uw organisatie en doorloop alle mogelijke scenario’s. De beste verdediging tegen DDoS-aanvallen begint met het begrijpen van de beschermingsmaatregelen die uw leverancier heeft genomen.


Lees meer over