Nieuws


Nederlanders en Belgen maken zich minder zorgen

Consumenten wantrouwen beveiliging IoT

90 procent van de consumenten heeft weinig vertrouwen in de beveiliging van Internet of Things (IoT)-devices. Dit blijkt uit ‘The State of IoT Security’, een onderzoek dat Vanson Bourne in opdracht van Gemalto heeft uitgevoerd onder zowel consumenten als IT- en zakelijke beslissers.

Ondanks dat meer dan de helft (54 procent) van de consumenten IoT-devices bezit, vindt slechts 14 procent dat ze zeer goed geïnformeerd zijn over de beveiliging van deze devices. Consumenten maken zich dan ook zorgen over hackers die de besturing van devices over kunnen nemen (65 procent).

Ook is een groot deel van de consumenten bang dat gegevens worden gelekt (60 procent) en dat hackers zichzelf toegang verschaffen tot persoonlijke gegevens (54 procent). In vergelijking met consumenten uit andere landen maken Belgen en Nederlanders zich overigens minder zorgen.

Informatie over beveiliging
Fabrikanten van IoT-devices en serviceproviders besteden slechts 11 procent van het totale IoT-budget aan het beveiligen van hun devices. Desondanks zeggen deze bedrijven wel het belang te erkennen. 50 procent probeert de devices goed te beveiligen door middel van een ‘security by design’-aanpak. Een meerderheid van de organisaties zet voornamelijk in op de versleuteling van gegevens (67 procent). in België en Nederland wordt deze methode beduidend minder vaak toegepast (52 procent).

“Het is duidelijk dat zowel consumenten als bedrijven weinig vertrouwen hebben in en zich zorgen maken over de beveiliging van IoT. Het is aan fabrikanten en IoT-dienstverleners om deze zorgen weg te nemen”, aldus Dirk Geeraerts, identity en data protection expert bij Gemalto. “Overheden laten met wetgeving als de AVG zien dat ze beginnen te begrijpen hoe groot de dreiging en de schade van cyberaanvallen is op het dagelijks leven. Ook specifiek ten aanzien van IoT moeten overheden in actie komen. Als dit niet gebeurt, zet dit een rem op het gebruik van IoT.”

Geeraerts wordt hierin gesteund door de onderzoeksresultaten. Meer dan twee derde van de consumenten en bijna 80 procent van de organisaties vindt dat overheden zich moeten bemoeien met IoT-beveiliging. Een meerderheid van de bedrijven is voorstander van regelgeving om duidelijk te maken wie er verantwoordelijk is voor het beveiligen van IoT devices en data (61 procent) en de gevolgen wanneer er niet aan de regels wordt voldaan (55 procent).

Lees meer over