Column


Column Bas Houtepen

Beveiligingsbewustzijn creëren met educatieve games

Pokémon GO zorgt voor een enorme hype. De game wordt wereldwijd door miljoenen mensen gespeeld. Candy Crush Saga is ook een goed voorbeeld van eenzelfde entertainmentgame. Dergelijke games worden vaak ervaren als een plezierig tijdverdrijf. Tegenwoordig worden er wereldwijd steeds meer games gespeeld door jong en oud.

Al op jonge leeftijd worden kinderen geconfronteerd met computerspellen. Deels zullen dit entertainmentspellen zijn maar vaker educatieve spellen. Kinderen leren al van kleins af aan rekenen en spellen. Spelenderwijs worden de kinderen gevraagd om acties te ondernemen in het spel. De games voorzien in een aanvulling van het huidige aanbod van onderwijsmethoden.

Zintuigen stimuleren 
Games zijn een effectieve en efficiënte manier om kennis over te brengen. De speler van een game wordt namelijk voorzien van diverse prikkels. Hierdoor wordt de speler via meerdere zintuigen gestimuleerd om kennis tot zich te nemen. De informatie wordt opgenomen en je leert over bepaalde handelingen. Het mooie van games is dat het zojuist geleerde in de praktijk gebracht moet worden. De speler wordt geacht om zelf keuzes te maken gedurende een verscheidenheid aan gebeurtenissen.

De speler onthoudt informatie, kan het geleerde uitleggen, past het geleerde toe in de (digitale) praktijk, analyseert de informatie om verbanden en relaties te leggen, evalueert zijn handelingen en creëert nieuwe ideeën. Middels de diverse prikkels kan er worden ingespeeld op de intelligentie van personen. Intelligentie betreft het vermogen om nieuwe kennis te vergaren, het geleerde te gebruiken om problemen op te lossen en het vermogen om naar aanleiding van veranderingen te veranderen.

Beveiligingsbewustzijnscampagne
Binnen het informatiebeveiliginglandschap zijn er ook steeds meer games op komst. Zowel digitale als analoge games worden gebruikt om het beveiligingsbewustzijn van medewerkers te trainen. Medewerkers haken vaak af als er over de onderwerpen informatiebeveiliging, cybersecurity en privacy wordt gesproken. Middels educatieve games worden de onderwerpen aantrekkelijker gemaakt.

Medewerkers gaan op een speelse wijze aan de slag met de onderwerpen. Men wordt geconfronteerd met realistische en relevante informatiebeveiligingsbedreigingen en moet hierop anticiperen. Op basis van de resultaten van educatieve games kan de beveiligingsbewustzijnscampagne worden aangepast zodat er kan worden ingespeeld op de kennisbehoefte van medewerkers. 

Alpha-game 
Een voorbeeld van een ‘educatieve beveiligingsbewustzijnsgame’ is de Alpha-game. Deze game simuleert een bedrijf dat is gevestigd in een bedrijfspand. In het bedrijf zijn diverse mensen aan het werk die allemaal hun eigen taken hebben. Gedurende het uitvoeren van hun dagelijkse taken komen er beveiligingsbedreigingen om de hoek kijken: phishing-e-mails, niet legitieme informatie-aanvragen, inbrekers, et cetera. Aangezien de medewerkers de eerste linie van verdediging zijn, zullen zij op de juiste manier moeten reageren en de juiste beslissingen moeten nemen. Dergelijke beslissingen worden binnen seconden gemaakt. 

Medewerkers trainen 
Het is belangrijk dat medewerkers worden getraind in het maken van de juiste beslissingen. Foute beslissingen kunnen leiden tot informatielekken, financiële schade en privacyschendingen van medewerkers en klanten.

Games zijn een waardevolle toevoeging aan het scala van beveiligingsbewustzijnstrainingsmethoden. Middels games kunnen zintuigelijke prikkels worden veroorzaakt die niet tot nauwelijks met andere methoden veroorzaakt kunnen worden.


Lees meer over