Nieuws


EC belooft solide systeem voor privacybescherming

Akkoord over aangepast privacyschild

De Europese Commissie heeft het EU-VS-privacyschild aangenomen dat de privacy van Europese burgers moet beschermen als persoonsgegevens worden opgeslagen op Amerikaanse servers. Het ‘adequaatheidsbesluit’ wordt vandaag onder de aandacht van de lidstaten gebracht en treedt onmiddellijk in werking. Amerikaanse bedrijven kunnen zich vanaf 1 augustus voor het privacyschild certificeren.

In het nieuwe privacyschild is volgens de Europese Commissie rekening gehouden met de felle kritiek die opstak na de presentatie van het ontwerpprivacyschild in februari van dit jaar. Onder andere de Europese gegevensbeschermingautoriteiten (Artikel 29-werkgroep) en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming uitten hun zorgen over de rechten van de Europese burgers. Zo zou het ontwerpprivacyschild onvoldoende bescherming bieden tegen massasurveillance en zou de klachtenprocedure te ingewikkeld zijn. Ook het Europees Parlement drong in een resolutie aan op een aantal aanvullende verduidelijkingen en verbeteringen.

Strengere normen
In een persverklaring somt de Europese Commissie de ‘verduidelijkingen en verbeteringen’ op. Samenvattend zijn de Europese Commissie en de VS het met name eens geworden over aanvullende verduidelijkingen over het bulksgewijs verzamelen van gegevens, de versterking van het ombudsmanmechanisme en meer uitdrukkelijke verplichtingen voor ondernemingen met betrekking tot de beperkingen voor opslag en verdere doorgiften.

“Het EU-VS-privacyschild is een solide nieuw systeem om de persoonsgegevens van Europeanen te beschermen en ondernemingen rechtszekerheid te bieden”, aldus Věra Jourová, EU-commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid. “Het zorgt voor strengere gegevensbeschermingsnormen die beter worden gehandhaafd, waarborgen inzake de toegang door de overheid en eenvoudigere mogelijkheden voor natuurlijke personen om verhaal te halen in geval van klachten. Dit nieuwe kader zal het vertrouwen van de consumenten herstellen wanneer hun gegevens naar de andere kant van de Atlantische Oceaan worden doorgegeven.”


Lees meer over