Column


3 vragen aan… John Verwaaijen

Trekt blockchain internet uit het moeras?

John Verwaaijen is sinds 2000 werkzaam bij Magic Software Benelux, momenteel als general manager en ‘Promoter of Digital Transformation’. Die digitale transformatie brengt naast nieuwe mogelijkheden ook dreigingen met zich mee. Volgens Verwaaijen kan blockchaintechnologie helpen om het internet uit zijn moeras te trekken.

Waar lig je wakker van?
“Eerst even scherpstellen wat security is. We onderscheiden daarin naar mijn mening twee gebieden. Het eerste gebied is de security voor individuen en groepen. Die hangt samen met het gebruik van gegevens voor gedragsstudies en de mogelijkheden voor perceptive en in toenemende mate ook prescriptive analysis om gedrag te kunnen beïnvloeden en mensen te manipuleren. Mensen worden in toenemende mate gezien, bestudeerd en gemanipuleerd. Vermindering van kwaliteit van leven ontstaat als belangrijke levensvoorwaarden kunnen worden gemanipuleerd, bijvoorbeeld door verzekeringen afhankelijk te maken van gedrag en gezondheid.

Dan is er de security om systemen en processen te beveiligen tegen moedwillige kwade zin. Beveiligers lopen per definitie achter de feiten aan, zijn reactief en worden vaak verrast door iets nieuws. Hier gaat het om hacken, virussen, wormen, spyware en ransomware. Die dreigingen nemen in hevigheid alleen maar toe en we zien dat statelijke actoren zich ook van deze wapens bedienen. En het rare is dat deze digital warfare eigenlijk ‘geaccepteerd’ wordt door eenieder, simpelweg omdat we geen afdoende verdediging hebben als we niet naar een herstructurering van het internet gaan kijken. Die herstructurering zou hoog op de agenda’s geplaatst moeten worden, maar je ziet niemand dat doen.

Het internet gaat steeds meer op de echte wereld lijken waarin leefgebieden een bepaald verloop kennen, dus van nieuwbouwwijk naar sloppenwijk en gebieden waar je eigenlijk niet meer zou moeten komen; het internet wordt langzaamaan een moeras met vele gevaren.”

Wat doe je om weer goed te slapen?
“Ten eerste leren leven met het besef dat je je niet meer kunt verbergen, dus laat maar gaan. Ook zijn er positieve ontwikkelingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming bijvoorbeeld biedt individuen een redelijke bescherming. De controle en sanctionering kennen echter een grote hoeveelheid uitdagingen. Dat zal een industrie op zich worden. Maar het internet zal steeds meer gaan lijken op een manipuleerbare vierde dimensie waarvoor de mens instincten dient te ontwikkelen die het gevaar kunnen beperken of ontwijken.”

Hoe ziet de securitywereld er over tien jaar uit?
“Als aangegeven zal deze branche een van de grootste werkgevers wereldwijd worden, deels binnen en door overheden (‘ministerie van Digitale Zaken’) en door dienstverleners gespecialiseerd in de beveiliging en bescherming van mensen en systemen die afhankelijk zijn van het internetmoeras. We zullen echter ook te maken krijgen met digitale rampen die hun weerga nog niet kennen. Nu al zien we voortekenen in de vorm van grootschalige DDoS-aanvallen en de impact die zulke eenvoudige kwaadwilligheid al teweeg kan brengen.

Daarnaast zal er een bepaalde soort van gelaagdheid binnen het internet moeten ontstaan. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn de massale blockchaintechnologie voor belangrijke processen en systemen, die een belangrijk deel van de kwaadwilligheid kan afhouden. Dit betekent echter wel dat er aan een complexe infrastructuur dient te worden gewerkt die zeker een deel van de gelaagdheid van het internet kan ondervangen.”


Lees meer over