Nieuws


Kritiek op privacyshield houdt aan

Toezichthouders roepen op tot aanpassingen

De 27 Europese privacytoezichthouder blijven kritisch over het EU-VS-privacyshield dat het gesneuvelde Safe Harbour-besluit moet vervangen. De toezichthouders uitten hun bedenkingen eerder deze week tijdens een bijeenkomst van de Artikel 29-werkgroep (WP 29). Het ongenoegen over de nieuwe datadeal werd eerder al kenbaar gemaakt in een open brief.

Een punt van zorg is het ontbreken van een bepaling dat gegevens moeten worden vernietigd wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn, zoals het geval is in de EU. “Dit zou ertoe kunnen leiden dat gegevens in de VS langer bewaard kunnen worden dan in Europa is toegestaan”, zo meldt de Autoriteit Persoonsgegevens op zijn website.

Eveneens een doorn in het oog is het feit dat in het privacyschield niet wordt uitgesloten dat Amerikaanse inlichtingendiensten op grootschalige en ongerichte wijze persoonsgegevens afkomstig uit de EU kunnen verzamelen. Ook zijn er twijfels of de ombudspersoon die moet worden aangesteld wel met voldoende bevoegdheden en onafhankelijk kan opereren.

Opinie niet bindend
“De toezichthouders dringen er met klem bij de Europese Commissie op aan deze problemen op te lossen en de gevraagde verduidelijking te geven”, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens in een nieuwsbericht. “Dan kan het privacyschild bij uitwisseling van persoonsgegevens met de VS daadwerkelijk een niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden dat in grote lijnen overeenkomt met het niveau binnen de EU.”

Hoewel de opinie van de privacytoezichthouders niet bindend is, is het ontbreken van steun ook niet goed voor het vertrouwen in het nieuwe privacyshield.


Lees meer over