Nieuws


Overeenstemming over Europese Privacyverordening

Hoge Europese boetes pas in 2018

Vertegenwoordigers van de Europese Raad en het Europees Parlement hebben eindelijk overeenstemming bereikt over de definitieve tekst van de Europese Privacyverordering. Deze nieuwe wet – waarvoor het eerste tekstvoorstel al in januari 2012 werd ingediend – moet de veel zwakkere en gedateerde privacyrichtlijn uit 1995 vervangen.

“De onderhandelingen hebben de weg vrijgemaakt voor een definitieve overeenkomst”, aldus de Duitse Europarlementariër Jan Philipp Albrecht in een korte verklaring van het Europees Parlement. “In de toekomst kan een schending van de EU-databeschermingsregels worden bestraft met een boete die kan oplopen tot 4 procent van de jaarlijkse omzet – zeker voor wereldwijd operende internetbedrijven kan de boete dan in de miljoenen lopen.”

Bedrijven die op grote schaal privacygevoelige informatie verwerken of op grote schaal klantinformatie verzamelen, worden bovendien verplicht om een Data Protection Officer aan te stellen. Over een minimum leeftijd waaronder kinderen geen social media mogen gebruiken, is echter geen overeenstemming bereikt. Het Europees Parlement wilde die grens graag leggen op 13 jaar, maar de Europese lidstaten zijn nu vrij om die grens op te rekken naar 16 jaar.

Overgangsrecht
Met de nieuwe wet slaagt Europa er voor het eerst in om de bescherming van persoonsgegevens in de 28 lidstaten te harmoniseren. Het duurt echter nog wel even voordat het definitieve tekstvoorstel ook echt wet wordt. Nadat de LIBE Commissie zich morgen heeft uitgesproken over het voorstel is het waarschijnlijk begin 2016 aan het Europees Parlement om te stemmen. Daarna geldt er nog twee jaar lang een ‘overgangsrecht’. “Over twee jaar krijgen we naar verwachting dus écht te maken met de verordening, de hoge boetes, de verplichte privacy officer en alle andere regels die de verordening met zich mee zal brengen”, aldus juridisch adviseur Lisette Meij in een blogpost.


Lees meer over