Column


Column Ramses Sloeserweij

Beschikbaarheid tijdens productie: fire and forget?

High Availability heeft een paradoxaal karakter in zich. Het doel is duidelijk maar in de praktijk maar moeilijk te realiseren en soms wordt juist het tegenovergestelde bereikt. Dit wordt veroorzaakt doordat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de complexiteit die, om dit hogere doel te kunnen bereiken, evenredig is toegenomen.

Active/active-opstelling
Beschikbaarheid wordt primair geboden door de robuustheid van de afzonderlijke componenten. Maar om een hogere beschikbaarheid werkelijk in alle omstandigheden te kunnen garanderen, zal er gebruik gemaakt moeten worden van een redundante opstelling met liefst een geografische scheiding.

Redundantie kent grofweg twee opstellingen. De meest eenvoudige is op basis van een ‘active/stand-by’-opstelling waarbij slechts één enkele stack actief is. Op het moment van omschakelen zal de informatie die op dat moment net verwerkt werd, verloren gaan. Immers, de 'stand-by' stack had hier geen kennis van. De meer complexere vorm is de zogenaamde ‘active/active’-opstelling, waarbij allebei de stacks het proces verwerken, maar ook ‘bewust’ zijn van elkaars activiteiten en indien gewenst deze activiteiten van elkaar over kunnen nemen.

De keuze wordt bepaald door verschillende factoren waarbij techniek, het kunnen leveren, een belangrijke factor is. Bij de ‘active/active’-opstelling zullen zowel het infrastructurele als het applicatieve gedeelte hier speciaal voor geschikt moeten zijn. Een infrastructurele ‘active/active’-opstelling is gewoon te koop, maar het applicatieve gedeelte is altijd nog wel een ander verhaal. Dit wordt immers ‘in house’ ontwikkeld waarbij het maar de vraag is of daar voldoende kennis is om dit ‘active/active aware’ te doen.

Out-of-the-box thinking
De beschikbaarheid wordt natuurlijk als acceptatiecriterium gezien alvorens het geheel in productie wordt genomen. Maar eenmaal in productie is het vaak ‘fire and forget’ of beter gezegd ‘fingers crossed’.

Volwassen organisaties testen deze hoge beschikbaarheid ook gedurende de productionele status. Organisaties die hun bestaansrecht afmeten aan de beschikbaarheid van haar diensten, hebben zelfs een systeem gebouwd om deze hoge beschikbaarheid vandaag maar ook morgen te kunnen garanderen. Dit systeem haalt letterlijk op gecontroleerde wijze maar geheel onverwachts een component uit zijn actieve (productionele) status. De overige actieve componenten worden geacht het proces onverstoord over te nemen.

Met andere woorden: niet wachten tot het gebeurt en dan maar hopen dat het werkt maar het zelf veroorzaken en zien dat het werkt. Ik vraag mij af hoeveel organisaties dit werkelijk in de praktijk toepassen.


Lees meer over