Nieuws


Impact cyberaanvallen op financiële instellingen

Bank verliest miljoen dollar per incident

Financiële ondernemingen lijden een gemiddeld verlies van bijna een miljoen dollar (926.000 dollar) voor elk cyberbeveiligingsincident waarmee ze worden geconfronteerd. Dit cijfer staat in Financial Institutions Security Risks 2016, een onderzoek onder financiële professionals.

Nu organisaties in de financiële sector worden geconfronteerd met steeds geavanceerdere dreigingen, stijgen de kosten die samenhangen met cyberaanvallen. Nieuw onderzoek door Kaspersky Lab en B2B International onthult de omvang en impact van de aanvallen.

In het onderzoek ligt het accent op de belangrijkste beveiligingsuitdagingen voor banken en financiële instellingen over de hele wereld alsmede de financiële kosten van specifieke cyberaanvallen. De meest kostbare soorten incidenten voor financiële instellingen zijn dreigingen die misbruik maken van kwetsbaarheden in point-of-sale (POS) systemen, waarbij de gemiddelde organisatie 2.086.000 dollar verliest. Dit wordt gevolgd door aanvallen op mobiele apparaten (1.641.000 dollar) en gerichte aanvallen (1.305.000 dollar).

Compliance niet voldoende
Compliance vormt bij banken en financiële instellingen de belangrijkste drijfveer voor het verhogen van de investeringen in IT-beveiliging. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat 63% van de organisaties van mening is dat compliance niet voldoende is om veilig te zijn. Een andere belangrijke reden voor het verhogen van de beveiligingsuitgaven is de toenemende complexiteit van de infrastructuur. Een gemiddelde financiële onderneming maakt bijvoorbeeld gebruik van virtual desktop infrastructure (VDI) en beheert ongeveer 10.000 eindgebruikerapparaten, waarvan ruwweg de helft smartphones en tablets.

Onvoldoende interne expertise, richtlijnen vanuit het topmanagement en uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten zijn andere belangrijke redenen om de begroting te verhogen. Algemeen gezien lijkt meer investeren in de beveiliging onvermijdelijk voor een ??duidelijke meerderheid van de financiële ondernemingen; 83% van hen verwacht een toename van de IT-beveiligingsbudgetten.

Martijn van Lom, General Manager Benelux van Kaspersky Lab, merkt op: “Gezien de aanzienlijke financiële verliezen als gevolg van cyberaanvallen is het niet verwonderlijk dat financiële organisaties de beveiligingsuitgaven willen verhogen. Wij geloven dat succesvolle beveiligingsstrategieën voor financiële instellingen een meer evenwichtige benadering van de toewijzing van middelen vereist. Dat betekent dus niet alleen uitgeven aan compliance, maar ook meer investeren in bescherming tegen geavanceerde gerichte aanvallen, meer aandacht voor de persoonlijke bewustwording wat betreft beveiliging, en het krijgen van beter inzicht in industriespecifieke dreigingen.”


Lees meer over