Privacy- en Cookiebeleid

Motiv IT Masters B.V. ("Motiv"), gevestigd aan de Utrechtseweg 34e, 3402 PL te IJsselstein is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze website. Motiv streeft er naar dat de persoonlijke gegevens van bezoekers van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de relevante privacywetgeving worden verwerkt. Dit Privacy- en Cookiebeleid geldt voor de website www.securityvandaag.nl en geeft aan op welke wijze wij omgaan met de persoonsgegevens die wij via deze website verzamelen.

Hoe en welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via deze website, bijvoorbeeld wanneer u zich registreert om whitepapers e.d. te kunnen downloaden en/of te lezen of wanneer u zich aanmeldt voor een van onze evenementen. Wij verwerken hierbij onder meer uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Indien u zich op de website als gebruiker registreert, kunnen wij u ook om aanvullende informatie vragen, zoals uw functietitel en de branche waarin en het bedrijf waarbij u werkzaam bent. Bij registratie wordt u ook verzocht om een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen waarmee u kunt inloggen op het afgeschermde deel van onze website. Ook kunt u aangeven dat u van ons of derden nieuwsbrieven en andere informatie wenst te ontvangen. Hierbij kunt u uw interesses aangeven, welke wij zullen gebruiken en analyseren om de door ons verzonden informatie zo goed mogelijk af te stemmen op uw interesses (zie meer onder: "Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?").

Daarnaast worden er automatisch persoonsgegevens verwerkt voor het technische en functionele beheer van onze website en om makkelijk gebruik van onze website mogelijk te maken. Voor dit doel verwerken wij bijvoorbeeld uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de internetbrowser die u gebruikt en de tijd en duur van uw bezoek aan onze website. Hiervoor gebruiken wij cookies en soortgelijke technieken. Meer informatie over het gebruik van cookies leest u hieronder.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw gegevens alleen voor de volgende doeleinden:
(i) Het faciliteren van uw websitebezoek (waaronder het technische en functionele beheer van de website en het verbeteren van de website en uw website-ervaring);
(ii) Om te reageren op verzoeken, vragen en klachten van u;
(iii) Indien u daar toestemming voor heeft gegeven: om u te informeren over relevante en interessante informatie van Motiv en derden;
(iv) Indien wij dit op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij kunnen uw gegevens delen met door ons ingeschakelde derden, zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte, zoals onze hosting provider en onze aanbieder van analytische cookies. Deze derden mogen de persoonsgegevens alleen gebruiken om hun diensten aan ons te kunnen leveren. Zij mogen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en zij krijgen enkel toegang tot die gegevens die zij nodig hebben om hun dienstverlening aan Motiv te kunnen verrichten. Met deze derde partijen zijn overeenkomsten gesloten om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan de daartoe bevoegde autoriteiten en/of derden.

Indien Motiv of een deel van Motiv wordt verkocht, zullen de verzamelde persoonsgegevens aan de kopende partij worden overgedragen, om de dienstverlening via deze website aan u te kunnen voortzetten.

Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet voor marketing doeleinden aan derden. Alleen indien u zelf toestemming hiervoor geeft, zullen wij uw persoonsgegevens met derden voor dergelijke doeleinden delen.

Cookies

Cookies zijn kleine (tekst)bestandjes die met pagina's van deze website worden meegestuurd en opgeslagen op uw computer of smartphone en die het gebruik van de website vereenvoudigen, vervolledigen of personaliseren. De in de cookies opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Motiv maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

Functionele cookies:
Dit zijn cookies die u in staat stellen om de website te bekijken, de functies op de website te gebruiken en toegang tot afgeschermde gedeelten te krijgen. Indien het gebruik van deze cookies wordt uitgeschakeld, kunnen bepaalde delen van de website niet naar behoren worden gebruikt.

Analytische cookies:
Wij gebruiken third party analytics cookies, oftewel Google Analytics (type _ga en type _gat) van Google Inc. De informatie die via deze cookies wordt verzameld, wordt gebruikt om geaggregeerde en statistische informatie over het gebruik van deze website te verkrijgen en om de inhoud van deze website en uw gebruikerservaring te verbeteren. Motiv heeft de handleiding van het College bescherming persoonsgegevens ("Cbp", per 1 januari 2016: "Autoriteit Persoonsgegevens") gevolgd om ervoor te zorgen dat Google Analytics wordt gebruikt op een privacy-vriendelijke manier. Dit betekent dat we Google Inc. hebben geïnstrueerd om de laatste drie cijfers van uw IP-adres te verwijderen ("Anonymize IP") en hebben we de standaardinstelling om gegevens te delen met Google Inc., uitgeschakeld. Verder heeft Motiv een bewerkersovereenkomst met Google Inc. gesloten en maakt Motiv geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Google Inc. kan de verzamelde informatie aan derden verschaffen indien Google Inc. hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie ten namens Google Inc. verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door Google Inc. opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Social media cookies:
Behalve bovenstaande cookies, is het mogelijk dat social media waarnaar wij op onze website verwijzen, ook cookies plaatsen. Deze cookies zorgen ervoor dat er via onze website gebruik kan worden gemaakt van social media-functionaliteiten. Via deze cookies kan door de desbetreffende social media informatie verzameld worden die zij voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. 

Uitschakelen en verwijderen van cookies
U kunt op ieder gewenst tijdstip de cookie-instellingen van uw browser aanpassen. U kunt in uw browser de opslag van cookies uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen, maar dit kan leiden tot verminderde functionaliteit, vertraging of onbruikbaarheid van bepaalde delen van onze website. Hoe u uw cookie-instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. U kunt hiervoor de 'Help-functie' in uw browser raadplegen.