Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De op deze website opgenomen niet-redactionele artikelen, persberichten, whitepapers, business cases of vergelijkbare publicaties kunnen door derden worden aangeleverd. SecurityVandaag, uitvoerder van deze website, is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze publicaties en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen. SecurityVandaag behoudt zich het recht om aangeleverde publicaties niet te plaatsen op haar websites zonder zich daarvoor te verantwoorden. SecurityVandaag behoudt zich het recht voor materiaal van haar website te verwijderen of te wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde publicaties of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van SecurityVandaag (ook niet via een eigen netwerk).

SecurityVandaag is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina en de daarop aangeboden diensten of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Mocht u op- of aanmerkingen hebben over de inhoud van de pagina of de aangeboden diensten, dan kunt u contact met ons opnemen via info@securityvandaag.nl.